TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Tăng tỷ giá 1%

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:00 ngày 10/01/2015

Với biên độ tỷ giá +/-1% so với tỷ giá bình quân liên ngân hàng, tỷ giá trần là 21.673 VND/USD, tỷ giá sàn là 21.243 VND/USD.Như vậy, đây là lần đầu tiên kể từ khi Ngân hàng Nhà nước đều đặn có định hướng quãng biến động tỷ giá, việc điều chỉnh mới diễn ra ngay từ đầu năm. Vậy diễn biến tỷ giá trước và sau đợt điều chỉnh này như thế nào, thời điểm này điều chỉnh tỷ giá có thích hợp, niềm tin vào đô đồng có sự thay đổi.