CHÀO VIỆT NAM 18H

Nguồn: SCTV8 - VITV
18:00 ngày 10/01/2015

Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN - Bộ công thương xin nhập 50 000 tấn đường từ Lào - Người mua nhà hoang mang trước thông ti chủ tịch Housing Group bị bắt - Sẽ siết chặt chất lượng và an toàn đối với thức ăn chăn nuôi