BỮA SÁNG DOANH NHÂN

Nguồn: SCTV8 - VITV
06:30 ngày 10/01/2015

Mỹ: Lượng tuyể dụng trong năm 2014 cao nhất 15 năm - ECB có thể mua 500 tỷ EURO trong kế hoạch QEECB có thể thông qua gói ngân sách bổ sung 26 tỷ USD - Nhật thông qua gói ngân scahs bổ sung 26 tỷ USD - PII ước tính đạt 78 tỷ đồng lợi nhuận 2014