INTO VIỆT NAM

Nguồn: SCTV8 - VITV
08:00 ngày 09/11/2014

PMI tháng 10 giảm nhẹ xuống mức 51 điểm 

Fitch nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam với triển vọng tích cực. 

IMF hối thúc Việt Nam thực hiện thêm biện pháp để thúc đảy xử lý nợ xấu.