CHÀO VIỆT NAM 11H

Phát sóng 11:00 ngày 09/04/2016