XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN

700 tỷ USD - Cột mốc mới của Xuất nhập khẩu Việt Nam

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:35 ngày 07/01/2023