XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN

DỆT MAY 2021: VƯỢT KHÓ KHĂN - BỨT PHÁ TĂNG TRƯỞNG

Phát sóng 21:35 ngày 08/01/2022

Chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy, chi phí logistic tăng cao, hoạt động trong tình trạng 3 tại chỗ, thiếu nhân công, chi phí hoạt động tăng, … Đó là những khó khăn mà dệt may Việt Nam đã vượt qua trong năm 2021. Dịch bệnh được kiểm soát, nền kinh tế thế giới dần phục hồi chính là cơ hội để ngành dệt may bứt phát tăng trưởng. 

Trong năm qua ngành dệt may đã vượt sóng covid ra sao?  Năm 2022 có là cú chuyển mình để bức phá tăng trưởng?