XUẤT NHẬP KHẨU

Phát sóng 20:30 ngày 09/01/2015

Gạo Việt Nam vào Mexico bị áp thuế 20 % - Gía gạo xuất khẩu đạt trung bình 439 USD/ tấn trong năm 2014Vướng của tái canh cà phê

Thực hiện: