INTO VIỆT NAM

Nguồn: SCTV8 - VITV
22:30 ngày 09/01/2015

Tài sản các ngân hàng gia tăng tháng 11/2014. - Doanh số bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 lên cao nhất 4 năm. Hơn 300 thương vụ M&A được thực hiện năm 2014 - Theo số liệu cập nhật Ngân hàng nhà nước, tổng tài sản của các tổ chức tín dụng tăng 1,67% lên hơn 6 277,9 nghìn tỷ đồng (291,99 tỷ USD)