TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

ĐA DẠNG KÊNH VỐN CHO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 6 THÁNG CUỐI NĂM

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:35 ngày 08/07/2024

Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024, trong đó hoạt động kinh doanh bất động sản đã ghi nhận những tín hiệu tích cực về tình hình thu hút vốn đầu tư và số doanh nghiệp bất động sản quay trở lại thị trường.

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho biết các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản vẫn đang tiếp tục chịu áp lực về vốn cả từ phía tín dụng ngân hàng, huy động qua trái phiếu doanh nghiệp và vốn tự có. 

Vậy toàn cảnh thị trường bất động sản hiện ra sao?