TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

GIẢI PHÁP KHƠI THÔNG THỊ TRƯỜNG VỐN

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:35 ngày 08/05/2023

Nửa đầu năm 2023, bài toánnan giải về giải pháp vốn cho nền kinh tế dường như vẫn chưa tìm thấy lời giải.Thị phần ngày càng teo tóp khiến dòng vốn trung và dài hạn cung ứng cho doanhnghiệp bị ách tắc, dự án đầu tư mới bị ngưng trệ, doanh nghiệp lâm nguy và gặpkhó trong kế hoạch trả nợ. Nhu cầu vốn lại tập trung về tín dụng ngân hàng như10 năm trước. Việt Nam cần làm gì để nhanh chóng gỡ rối thị trường, và nhữngphương án hiện tại của Chính phủ liệu sẽ mang lại hiệu quả ra sao, những thắc mắcnày sẽ được giải đáp trong chuyên đề Tạp chí ngân hàng tuần này với chủ đề “Giảipháp khơi thông thị trường vốn”.