HỘP TIN VIỆT NAM 11H

Phát sóng 11:00 ngày 08/05/2015