TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

BẤT ỔN THỊ TRƯỜNG VÀNG : ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG THỊ TRƯỜNG VÀNG CẠNH TRANH

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:35 ngày 08/04/2024

Trước những bất ổn của thị trường vàng, ngay từ đầu năm, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhanh chóng tổng kết Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng; đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả thị trường vàng trong tình hình mới, hoàn thành trong quý 1/2024. Đến ngày 15/3, Văn phòng Chính phủ tiếp tục có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tiến độ triển khai các giải pháp quản lý thị trường vàng. Tuy nhiên, đến thời điểm này đã là những ngày đầu của quý 2 “cơn sốt” tăng giá liên tục của vàng lại tiếp diễn. Vậy Giải pháp nào được đưa ra để ổn định thị trường vàng ?