TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Ngân hàng và hành trình chuyển đổi số

Phát sóng 21:35 ngày 06/12/2021

Trong 2 năm qua, đại dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng, đã làm thay đổi mạnh mẽ thói quen của người tiêu dùng trên toàn cầu. Để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, nhiều ngân hàng đã đẩy nhanh chuyển đổi số, tập trung đầu tư công nghệ, số hóa các dịch vụ,đáp ứng và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Chuyển đổi số trong ngân hàng giờ không chỉ là câu chuyện tất yếu trong thời đại 4.0, mà đã dần trở thành thương hiệu, uy tín gắn với từng ngân hàng.

Thực hiện: