INTO VIỆT NAM

Nguồn: SCTV8 - VITV
08:00 ngày 07/12/2014

World Bank tăng dự báo tăng trưởng năm 2014 của Việt Nam lên 5,6%VBF 2014: Môi trường kinh doanh của Việt Nam đã cải thiện.