TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

XẾP HẠNG TÍN NHIỆM - CẦU NỐI GIỮA NGÂN HÀNG VÀ DOANH NGHIỆP CÒN NHIỀU HẠN CHẾ

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:35 ngày 06/11/2023

Xếp hạng tín nhiệm dù được đánh giá là công cụ hỗ trợ quan trọng để giúp minh bạch thị trường tài chính, có lợi cho cả doanh nghiệp và tổ chức tín dụng cũng như nhà đầu tư, song việc xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam vẫn chưa thực sự được quan tâm. Vậy thực trạng của thị trường Xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam hiện nay cụ thể ra sao ? Các chuyên gia có nhận định gì về sự phát triển của thị trường Xếp hạng tín nhiệm?