ĐỐI THOẠI

Giải pháp để phục hồi kinh tế

Phát sóng 19:45 ngày 07/11/2021

Khách mời

TS Lê Xuân Nghĩa - Nguyên Phó chủ tịch uỷ ban giám sát tài chính quốc gia

TS Nguyễn Đình Cung - Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TW

TS Nguyễn Quốc Hùng – Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Nguyên Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế Ngân hàng Nhà nước

Thực hiện: