XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN

DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU VÀ CÂU CHUYỆN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: KỲ 1

Phát sóng 21:35 ngày 07/05/2022


Nông nghiệp được xem là một trong những ngành hàng tiên phong thực hiện phát triển bền vững với nhiều giải pháp như phát triển nông nghiệp hữu cơ, quy hoạch vùng trồng, liên kết phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp tiến tiến … Với yêu cầu cao từ các thị trường nhập khẩu sản phẩm nông sản từ Việt Nam, các doanh nghiệp xuất khẩu đang trên đà phát triển nông nghiệp xanh, hướng đến nông nghiệp bền vững.

Vậy câu chuyện phát triển bền vững của nông sản xuất khẩu như thế nào? Đâu là giải hướng đi chiến lược cho các doanh nghiệp?