CHÀO VIỆT NAM 11H

Nguồn: SCTV8-VITV
11:00 ngày 07/05/2015