CHÀO VIỆT NAM 11H

Phát sóng 11:00 ngày 07/04/2016