TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo chính phủ tháng 2 năm 2016

Nguồn: SCTV8 - VITV
22:00 ngày 29/02/2016