TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Giảm lãi suất cho vay trung và dài hạn - dễ hay khó?

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:00 ngày 07/02/2015

NHNN đã ban hành chỉ thị 01 về điều hành chính sách tiền tệ, mục tiêu giảm LS cho vay trung dài hạn 1-1.5% trong năm nay, các DN đón nhận thông tin này như thế nào? Giảm lãi suất cho vay có phải chuyện dễ dàng?