INTO VIỆT NAM

Phát sóng 22:30 ngày 07/01/2015

Việt Nam giảm gái đồng nội tệ 15 so với usd - Bộ tài chính đã quyết định tăng thuế nhập khẩu xăng dầu lên 35% - Việt Nam sẽ sản xuất 200 000 Ôtô năm 2015