ĐỐI THOẠI

Chuyển đổi xanh – Hướng đến phát triển bền vững (P3)

Nguồn: SCTV8 - VITV
19:45 ngày 08/10/2023

Khách mời:

Ông Phạm Xuân Hoè – Nguyên Phó Viện trưởng

Viện chiến lược ngân hàng,Ngân hàng Nhà nước

PGS.TS Trần Đình Thiên

Nguyên Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam

Ông Ngô Trung Hưng

Giám đốc marketing công ty Đại Việt Hương