TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Phát triển mô hình cho thuê tài chính

Phát sóng 21:35 ngày 06/06/2022
Ttrước đây khi doanh nghiệp cần vay vốn ngân hàng cần phải thế chấp bằng tài sản đảm bảo là nhà cửa, đất đai, nhà máy, công xưởng với mức vay chỉ được từ 70 đến 80%. Thì nay có một loại hình giúp doanh nghiệp có thể tiếp cận vốn không cần tài sản đảm bảo, với mức tài trợ có thể lên đến 90, thậm chí 100% giá trị. Đó chính là mô hình cho thuê tài chính.

 Vậy mô hình cho thuê tài chính là gì? Có khó tiếp cận hay không? Và tiêu chuẩn để được vay là gì?  Tất cả sẽ được đề cập trong chương trình TCNH tuần này với chủ đề Phát triển mô hình cho thuê tài chính. 

Thực hiện: