XUẤT NHẬP KHẨU

Nguồn: SCTV8 - VITV
20:30 ngày 06/01/2015

Chình phủ chỉ đạo đẩy mạnh xuất nhập khẩu, kiểm soát nhập khẩu trong năm 2015 - Tăng thuế nhập khẩu máy bay và nhiên liệu bay - Xuất khẩu cá Tra chưa thể phục hồi trong quý - 2015 - Tín dụng nông nghiệp chưa mang lại hiệu quả mong muốn