TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÂN HÀNG: NHỮNG ĐỘT PHÁ VÀ THÁCH THỨC

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:35 ngày 05/06/2023

Những năm gần đây, ngànhNgân hàng đi đầu trong chuyển đổi số, cũng như thúc đẩy các ngành kinh tế khácchuyển đổi số, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu trong Chiến lược quốc giaphát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Việcsố hóa hoạt động ngân hàng đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cộng đồng doanhnghiệp và người dân tiếp cận tín dụng. Vậy những kết quả mà ngành ngân hàng đãđạt được trong việc áp dụng số hoálà gì, chuyển đổi số đã đem lại những cải tiến và đột phá nào trong việc cung cấpcác hoạt động dịch vụ ngân hàng