CHÀO VIỆT NAM 11H

Nguồn: SCTV8 - VITV
11:00 ngày 05/05/2015