CHÀO VIỆT NAM 18H

Nguồn: SCTV8 - VITV
18:00 ngày 05/04/2016