TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2022

Nguồn: SCTV8-VITV
23:00 ngày 29/04/2022