XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN

XUẤT KHẨU DỆT MAY: GIẢI PHÁP NÀO ĐỂ VƯỢT THÁCH THỨC

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:35 ngày 01/04/2023

Tổng cục Hải quan thống kê 2 tháng đầu năm nay, xuất khẩu dệt may Việt

Nam đạt 4,55 tỷ USD, giảm 19,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2023

được dự báo sẽ phải đối diện với nhiều thách thức do kinh tế thế giới biến

động, đơn hàng sụt giảm trong mùa tiêu dùng thấp điểm. Điều này đang

tạo nên sức ép lớn đối với mục tiêu 48 tỷ của xuất khẩu dệt may trong năm

2023.

Liệu ngành dệt may có điều chỉnh mục tiêu xuất khẩu? Giải pháp nào cho

doanh nghiệp trong thời điểm hiện nay?