ĐỐI THOẠI

Điều doanh nghiệp mong muốn năm 2015

Phát sóng 11:00 ngày 04/01/2015

Khách mời: TS. Cao Sĩ Kiêm - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Luật sư, THS Phạm Thanh Bình - Giám đốc Công ty Luật Bảo Ngọc; TS. Ngô Trung Hưng - Giám đốc Marketing Công ty Đại Việt Hương

Thực hiện: