INTO VIỆT NAM - CUỐI TUẦN

Hải quan VN - Một năm nhìn lại và triển vọng 2015

Nguồn: SCTV8 - VITV
08:00 ngày 04/01/2015

Hải quan - một ngành huyết mạch đối với nền kinh tế mở, phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu như VN. Vậy ngành hải quan đã đã có những thành tựu nổi bật nào trong năm 2014 và kế hoạch hành động của ngành trong năm 2015 là gì?