TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

THÚC ĐẨY THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI VIỆT NAM

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:35 ngày 03/06/2024

Thưa quý vị, chuyển đổi số là một chủ trương lớn mà chính phủ và các bộ, ngành đang nỗ lực triển khai thực hiện. Sau một thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19, thói quen thanh toán của người dân đang dần có những thay đổi lớn, trở thành đòn bẩy quan trọng thúc đẩy nhanh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, tiến tới một xã hội không dùng tiền mặt. Đồng thời nhiều phương thức thanh toán số được các ngân hàng chú trọng đã ra đời, và được người dân quan tâm sử dụng như thẻ chip, mã QR, ví điện tử, và ứng dụng mobile banking. Vậy làm thế nào để tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam?