TÀI CHÍNH THUẾ

Miễn thuế đất nông nghiệp: tạo cú hích thu hút đầu tư!

Phát sóng 21:15 ngày 03/06/2020

Chính phủ vừa có tờ trình gửi Quốc hội dự án Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong thời hạn 5 năm (2021-2025).

Nhiều ý kiến cho rằng, đây là nghị quyết có ý nghĩa với người dân, giúp người nông dân cải thiện cuộc sống, giảm bớt khó khăn, gắn bó với hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, Một trong những mục đích kéo dài chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025 là khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Chính vì vậy cần  ban hành một Nghị quyết mới về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Thực hiện: