TẠP CHÍ GOLF

Luật tư cách nghiệp dư

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:30 ngày 03/05/2016

Golf là môn thể thao rất rạch ròi giữa nghiệp dư và chuyên nghiệp. Trong đó, luật golf có những quy định rõ ràng cho hai đối tượng này. Với làng golf Việt Nam, khi golf nghiệp dư chiếm số lượng lớn thì luật về tư cách nghiệp dư luôn được coi là một luật căn bản mà người chơi golf cần biết.