ĐỐI THOẠI

Kỳ vọng gì ở Luật đất đai sửa đổi? ( P2)

Nguồn: SCTV8 - VITV
19:45 ngày 04/02/2024

Khách mời:

Ông Phan Đức Hiếu - Đại biểu Quốc hội

Ông Nguyễn Văn Đỉnh - Chuyên gia pháp lý Bất động sản

Ông Nguyễn Quốc Huy- Chủ tịch Gooroo Group