TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Tín dụng ngoại tệ - Những tác động tới thị trường

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:00 ngày 03/01/2015

NHNN tiếp tục nới thời hạn cho vay ngoại tệ đến hết năm 2015, các DN đón nhận tin này ra sao? Tiếp tục cho vay ngoại tệ tác động thế nào tới tỷ giá? Chính sách điều hành tỷ giá năm 2015 đối mặt với những thách thức nào?