TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Mua nợ xấu theo giá thị trường

Nguồn: SCTV8 - VITV
20:45 ngày 02/05/2016

Quyết định số 618/QĐ-NHNN của NHNN chính thức cho phép VAMC triển khai phương án mua nợ xấu theo giá thị trường. Làm thế nào để xác định mức giá thị trường? Phương án này có gì khác biệt so với mua nợ theo giá trị sổ sách? Còn những vướng mắc nào trong quá trình mua bán nợ xấu? Những nội dung này sẽ có trong tạp chí ngân hàng xung quanh vấn đề: Mua nợ xấu theo giá thị trường