CHÀO VIỆT NAM 18H

Nguồn: SCTV8 - VITV
18:00 ngày 02/02/2015

Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 -2020 họp báo Bộ Công thương tháng 1 năm 2015  TKT HSBC: Điều kiện sản xuất cải thiện, đơn hàng tiếp tục tăng TKT: Nhập khẩu thép tháng 1 tăng 91% so với cùn g kỳ Các bến xe sẵn sàng phục vụ người dân về quê ăn tết 

Cho phép nhập khẩu 36 phế liệu và cấm chuyển giao 30 công nghệ từ nước ngoài

giá thức ăn chăn nuôi giảm

Hơn 8.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 1

Hơn 8.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 1 Headlines 2 Hà Nội hành động vì quyền người tiêu dùng năm 2015 hội nghị tổng kết 2014 - triển khai nhiệm vụ 2015 nghành du lịch  TP HCM THV niên vụ  2014-2015: nông dân trồng  mía  cà mau thất thu  Hạn ngạch nhập khẩu đường năm 2015