TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo chính phủ tháng 9

Nguồn: SCTV8 - VITV
23:00 ngày 01/10/2015