TÀI CHÍNH THUẾ

Giảm 30% thuế tndn: kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp

Phát sóng 21:15 ngày 01/07/2020

Giảm 30% thuế thu nhập năm 2020 cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ đồng - Đây là nội dung trong nghị quyết về  giảm thuế thu nhập doanh

nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác vừa được Quốc hội thông qua. Với việc mở rộng đối tượng được giảm thuế nêu trên, số giảm thu ngân sách Nhà nước năm 2020 tăng từ 15 840 tỷ đồng lên khoảng 23 000 tỷ đồng so với phương án Chính phủ trình. Vậy doanh nghiệp, chuyên gia có bình luận gì về vấn đề trên?

Thực hiện: