MỚI 17H

Trực Tiếp: Thứ 2 - Thứ 6: 17h00 - 17h10; Chủ Nhật: 18h00 - 18h10

Cập nhập những tin tức kinh tế nóng nhất trong nước và quốc tế. Cung cấp những diễn biến đầu phiên giao dịch thị trường trong nước và diễn biến các thị trường chứng khoán Châu Á, Châu Âu giao dịch theo thời gian thực, cũng như diễn biến theo thời gian thực trên các thị trường: tiền tệ, dầu, vàng trong nước và quốc tế.