HOT STOCK

Trực Tiếp: Thứ 2 - Thứ 6: 10h00 - 10h10 và 15h - 15h10

BÌNH LUẬN trực tiếp diễn biến mới nhất tại hai sàn giao dịch chứng khoán niêm yết trong nước. CẬP NHẬP những thông tin mới nhất, nóng nhất liên quan đến cổ phiếu. Đồng thời tổng hợp khối lượng giao dịch, dư mua và dư bán. Những thông tin này nhà đầu tư trên sàn không thể nhận biết được nếu chỉ nhìn vào bảng điện tử trên sàn giao dịch.