TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Phục hồi sau COVID-19: Nhiều doanh nghiệp gặp khó vì thiếu lao động

Nguồn: SCTV8-VITV
21:15 ngày 31/07/2022

Ngay sau khi dịchCOVID-19 được kiểm soát, nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đã tăng tốc để thực hiện các đơn hàng đã tồn và những đơn hàng vừa mới ký kết. Tuy nhiên, hiện nhiều DN đang rơi vào cảnh thiếu hụt lao động do nhiều lao động về quê tránh dịch không quay trở lại, đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ sản xuất, kinh doanh của DN. Để khắc phục tình trạng này, các cơ quan chức năng đã và đang triển khai nhiều giải pháp khả thi nhằm thu hút lao động trở lại làm việc. Tất cả nhữngvẫn đề này sẽ dược đề cập trong chương trình TĐKT tuần này với chủ đề Phục hồi sau COVID-19: Nhiều doanh nghiệp gặp khó vì thiếu lao động