TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Việt Nam trước thềm các Hiệp định thương mại

Nguồn: SCTV8 - VITV
08:00 ngày 31/01/2015

Năm 2015 đánh dấu sự hội nhập sâu rộng của Việt Nam vào nền kinh tế thế giới, rất nhiều Hiệp định thương mại quan trọng có khả năng được ký kết trong năm nay như TPP, FTA với EU, Hàn Quốc, Liên minh Hải Quan, Cộng đồng kinh tế Asean hình thành,…Tất cả sẽ tác động như thế nào đến nền kinh tế Việt Nam?