TÀI CHÍNH THUẾ

Những áp lực mới của việc cải cách thủ tục thuế

Nguồn: SCTV8 - VITV
22:30 ngày 31/01/2015

Chỉ số nộp thuế của Việt Nam tụt 22 bậc theo báo cáo môi trường kinh doanh cập nhật của WB năm 2015, do đã có những thay đổi trong phương pháp xếp hạng của WB. Vậy những tiêu thức mới ở đây là gì và sự thay đổi này có gây áp lực đối với ngành thuế? Việt Nam đã có những cải cách đáng chú ý trong năm 2014 và dự kiến giảm 370 giờ nộp thuế,tại sao vẫn bị tụt hạng? Và Những giải pháp nào trong thời gian tới để ngành thuế và DN sớm đưa số giờ nộp thuế về mức ngang bằng với các nước ASEAN?