TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Tăng lãi suất: Ưu tiên kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:15 ngày 30/10/2022

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa đồng loạt nâng lãi suất điều hành gồm lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng... thêm 1% từ ngày 25/10. Đây là lần thứ hai liên tiếp trong vòng hơn một tháng qua NHNN quyết định nâng mạnh lãi suất điều hành. Theo nhiều chuyên gia,sự phối hợp đồng bộ giữa các công cụ chính sách tiền tệ sẽ góp phần đạt được 2 mục tiêu quan trọng là bảo đảm giá trị đồng tiền và kiểm soát lạm phát. Tuy vậy, điều này cũng đồng nghĩa với lãi suất cho vay tăng, gây khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp.