TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh sau COVID-19

Phát sóng 21:15 ngày 29/11/2020

Hiện nay, các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đang dần ổn định trở lại.  Đáng chú ý, vốn đăng ký bình quân trên một DN trong 10 tháng đầu năm 2020 đạt 14,3 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2019. Điều này cho thấy, quy mô của DN gia nhập thị trường đang có xu hướng tăng lên, chứng tỏ DN đang hoạt động có niềm tin về sự phục hồi kinh tế sau đại dịch. Tuy vậy, tác động củaCovid-19 đối với doanh nghiệp không ít nên cần thêm nhiều giải pháp hỗ trợ để duy trì và đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chương trình Tiêu điểm kinh tế tuần này với chủ đề Doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh sau COVID-19. 

Thực hiện: