CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

Bắt sóng cổ phiếu phân bón?

Phát sóng 21:35 ngày 29/10/2021

Nhu cầu sử dụng phân bón tăng mạnh cho nông nghiệp để đảm bảo an ninh lương thực trên toàn thế giới trong đại dịch Covid-19, cùng với nguồn cung bị gián đoạn đã đẩy giá phân bón tăng cao, tạo thuận lợi cho hoạt động SXKD của các doanh nghiệp ngành phân bón.Cùng với kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực, cổ phiếu ngành phân bón liên tục bứt phá, lập những đỉnh giá mới kể từ đầu năm 2021 đến nay. 

Thực hiện: